Nauka czytania i pisania nie rozpoczyna się od poznawania liter.

Zanim dziecko pozna litery i zacznie czytać w mózgu muszą powstać neurony odpowiedzialne za proces czytania i pisania. Pojedyncze neurony łączą się z sobą tworząc siatki neuronowe. Powstają one tylko dzięki systematycznej pracy i wdrażaniu odpowiednich ćwiczeń.

Wstawić rysunek neuronu

Jakie obszary należy ćwiczyć, aby dziecko dobrze czytało?

Aby dziecko było dobrze przygotowane do nauki czytania i pisania należy stymulować jego rozwój w wielu obszarach równocześnie.

Są to następujące obszary:

  • wiczenia grafomotoryczne
  • wiczenia percepcji słuchowej
  • wiczenia percepcji wzrokowej
  • wiczenia sprawności manualnej
  • ćwiczenia koordynacji wzrokowo – ruchowej
  • ćwiczenia koordynacji słuchowo – ruchowej

Co to jest percepcja wzrokowa?

Percepcja wzrokowa to zdolność rozpoznawania i różnicowania bodźców wzrokowych, znajdujących się w polu widzenia. Zdolność tę nabywa się pomiędzy 3. a 8. rokiem życia. Gdy obserwuje się zaburzenia w tym zakresie, pojawiają się różne problemy nie tylko w nauce, ale i życiu codziennym.

Co to jest percepcja słuchowa?

Percepcja słuchowa to proces rozpoznawania, różnicowania, zapamiętywania i analizowania dźwięków. Na percepcję słuchową składają się: słuch fizjologiczny, słuch fonemowy, słuch fonetyczny, analiza słuchowa, synteza słuchowa oraz pamięć słuchowa.

Co to jest koordynacja wzrokowo – ruchowa?

Koordynacja wzrokowo – ruchowa to zdolność do harmonizowania ruchów gałek ocznych z ruchami całego ciała lub którejś z jego części. W przypadku pisania ważne jest powiązanie oko-ręka.

Co to jest koordynacja słuchowo – ruchowa?

Koordynacja słuchowo – ruchowa to zdolność do harmonizowania bodźców dźwiękowych z ruchami całego ciała lub którejś z jego części.

Koordynacja ta ważna jest w przypadku pisania ze słuchu, czytania ze wskazywaniem tekstu. Jest to powiązanie ucho – ręka.

Co to jest sprawność grafomotoryczna?

Sprawność grafomotoryczna to sprawność ruchowa rąk i palców dotycząca czynności graficznych (pisanie, rysowanie).