Ćwiczenia percepcji słuchowej

Percepcja słuchowo-wzrokowa Zeszyt 1-4
Zestaw kart pracy, ćwiczeń wspomagających rozwój kluczowej kompetencji w nauce czytania.
Ćwiczenia wspierają następujące funkcje poznawcze niezbędne do umiejętności poprawnego czytania: koncentracja uwagi, pamięć wzrokowa i słuchowa,percepcja wzrokowo-słuchowa, analiza i synteza słuchowa.