Na każdym poziomie mamy możliwość regulacji tempa pracy. W trakcie regularnych ćwiczeń staramy się osiągnąć najszybsze tempo czytania.

Etapy pracy

POZIOM 1

W poziomie 1 dziecko poznaje litery i głoski. Rodzic podpowiada dziecku co znajduje się na obrazku i dziecko powtarza literę.W początkowej fazie nauki korzystamy z lektora,natomiast później żeby osiągnąć lepszy efekt w zapamiętywaniu wyłączamy lektora. Dziecko stara się zapamiętać nazwę obrazka i literę.

POZIOM 2

Poziom 2 rozpoczynamy równocześnie z poziomem 1.Rodzic wymawia wyraźnie co jest na obrazku dziecko natomiast wyodrębnia pierwszą głoskę w danym słowie. Pytamy jaką głoskę słyszysz na początku wyrazu? Np. usta – u, okno – o, dom – d /nie dy/,kot – k /nie ky/.

POZIOM 3

Do poziomu 3 przechodzimy tylko wtedy, gdy dziecko opanuje poziom 2.Analogicznie jak w poziomie 2 rodzic wymawia wyraz a dziecko wyodrębnia ostatnią głoskę. Pytamy jaką głoskę słyszysz na końcu wyrazu? Np. smok,dziecko odpowiada k krótko /nie ky/.

POZIOM 4

Poziom 4 ćwiczymy równocześnie z poziomem 5.W poziomie 4 początkowo czytamy sylaby z lektorem i wybieramy odpowiednie dla dziecka tempo pracy. Następnie staramy się utrudnić czytanie zwiększając tempo czytania i wyłączając lektora.

POZIOM 5

Poziom 5 ćwiczymy równocześnie z poziomem 4.Tutaj głoskujemy proste wyrazy początkowo z lektorem następnie ćwiczymy bez lektora.

POZIOM 6

Poziom 6 jest już na wyższym poziomie i celowo nie mamy podkładu lektora,aby zwiększyć trudność. Czytamy tutaj wyrazy 1- sylabowe. W początkowym stadium ćwiczeń poziomu 6 wybieramy poziom odpowiedni dla naszego dziecka. Natomiast celem głównym jest czytanie na 0.5 sekundy/ustawienie zegara/.W poziomie 6 mamy sygnał dźwiękowy,który ma za zadanie pomóc dziecku utrzymać tempo czytania.

POZIOM 7

Poziom 7 jest już na wyższym poziomie i celowo nie mamy podkładu lektora,aby zwiększyć trudność. Czytamy tutaj wyrazy 1- sylabowe. W początkowym stadium ćwiczeń poziomu 6 wybieramy poziom odpowiedni dla naszego dziecka. Natomiast celem głównym jest czytanie na 0.5 sekundy/ustawienie zegara/ W poziomie 7 mamy sygnał dźwiękowy, który ma za zadanie pomóc dziecku utrzymać tempo czytania.

POZIOM 8

Poziom 6 jest już na wyższym poziomie i celowo nie mamy podkładu lektora,aby zwiększyć trudność. Czytamy tutaj wyrazy 1- sylabowe. W początkowym stadium ćwiczeń poziomu 6 wybieramy poziom odpowiedni dla naszego dziecka. Natomiast celem głównym jest czytanie na 0.5 sekundy./ustawienie zegara/ W poziomie 8 mamy sygnał dźwiękowy,który ma za zadanie pomóc dziecku utrzymać tempo czytania.

W razie pytań można kontaktować się mailowo.

WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA METODY TAVMY

  • nauka czytania
  • poprawa tempa czytania
  • szybkie czytanie
  • problemy z percepcją słuchową
  • problemy z percepcją słuchową
  • poprawa koncentracji uwagi
  • dysleksja

ETAPY NAUKI CZYTANIA Z APLIKACJĄ TAVMA

Nauka przy użyciu Aplikacji Tavma najczęściej opiera się na sześciu etapach: rozróżnianie liter, ćwiczenia percepcji słuchowej – analiza i synteza słuchowa, czytanie sylab otwartych, czytanie wyrazów 1 – sylabowych, czytanie wyrazów 2 – sylabowych czytanie wyrazów 3,4 – sylabowych.